สวัสดีปีใหม่ ลูกค้า
คณะตัวแทนได้รับมอบหมายจาก ผู้บริหารบริษัท บิวตี้ คอสเมต จำกัด คุณวิชุดา ศิริธนะ และคุณพณิชย์ ศักดิ์ศรีพาณิชย์ เข้ามอบของขวัญปีใหม่แก่ลูกค้าและเจ้าของแบรนด์ ในจังหวัดพิษณุโลกและทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา
TAG :
บทความเกี่ยวข้อง

Flea Market

บริษัท บิวตี้ คอสเมต จำกัด ได้เข้าร่วมงาน Flea Market ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์ในมหาวิทยาลัย พิษณุโลก

BEYOND BEAUTY ASEAN BANKOK 2016

ยังไมมีข้อความ