fbpx

เกี่ยวกับเรา

บริษัท บิวตี้ คอสเมต จำกัด เริ่มก่อตั้งสร้างความเชื่อถือในกระบวนการผลิตโดยนางสาววิชุดา ศิริธนะ บริษัท เริ่มต้นจากห้องแลปในมหาวิทยาลัยนเรศวร ในปี 2558 จากออเดอร์ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพราะเรามีทีมวิจัยและพัฒนาที่เก่ง และพร้อมรับมือกับทุกผลิตภัณฑ์ของลูกค้า จึงทำให้เราก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทอย่างเต็มรูปแบบในปี 2559 ปีแห่งการเดินหน้าสู่มาตรฐานการทำงานภายใต้มาตรฐานสากล เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณ์ที่พร้อมส่งออก

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัท บิวตี้ คอสเมต จำกัด มุ่งมั่นในการสร้างพันธมิตรร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาด้านสารสกัดและการค้นคว้าเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับนักลงทุน บริษัทยังเพิ่มช่องทางการค้าปรึกและเพื่อการจัดจำหน่ายให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ บริษัท ยึดมั่นเรื่องความโปร่งใส ซื่อตรง รวมถึงการเก็บความลับของลูกค้าอย่างสำคัญสูงสุด

นโยบายคุณภาพ
มุ่งเน้นคุณภาพและบริการด้วยทีมงานมืออาชีพ ภายใต้มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า

บริษัท บิวตี้ คอสเมต จำกัด คือ ที่ปรึกษาการสร้างแบรนด์ ที่ให้บริการแบบ ONE STOP SERVICE อาทิเช่น การพัฒนาสูตรสินค้า การจดแจ้ง อย. การจัดทำรายงานผลการวิจัยเพื่อให้ลูกค้านำไปใช้อ้างอิงการผลิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์ อบรมการตลาด การจัดการส่งออก เป็นต้น 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท บิวตี้ คอสเมต จำกัด เป็นผลิตภัณฑ์ที่วิจัยและพัฒนาภายใต้ระบบฮาลาล เพื่อปกป้องสิ่งปนเปื้อน(นายิส) และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า นักลงทุน ตลอดจนผู้ให้ความสนใจ บริษัท มีเจตนาอย่างแรงกล้า เพื่อให้ลูกค้า นักลงทุน ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน และพร้อมสำหรับการส่งออก ถ้านึกถึงที่ปรึกษาในการสร้างแบรนด์ นึกถึง บริษัท บิวตี้ คอสเมต จำกัด โทร. 062-392-4564

Scroll to Top