ทำบุญ ทำโรงทาน
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. #BeautyCosmet นำโดยคุณวิชุดา ศิริธนะ คุณพณิชย์ ศักดิ์ศรีพาณิชย์ พร้อมด้วยพนักงานได้จัดถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป อีกทั้ง จัดทำโรงทานแจกอาหารและไอศกรีม แก่ประชาชนชาวพิษณุโลก ณ ลานหน้าบริษัท บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก ณ อาคารบีซี (สำนักงานใหญ่) บริษัท บิวตี้ คอสเมต จำกัด #เพื่อความเป็นสิริมงคล ความสุขความเจริญแก่บุคลากรทุกฝ่าย และขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ แด่ลูกค้าปัจจุบันและในอนาคตทุกๆท่านค่ะ #BeautyCosmet