fbpx

กิจกรรมสานสัมพันธ์ BC ที่จังหวัดน่าน

กิจกรรมสันทนาการภายในองค์กรระดับหัวหน้า เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความสามัคคี

 
ภายในงานจะมีกิจกรรมละลายพฤติกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ รู้จักตนเองศักยภาพของตนเอง เสริมสร้างความรักความสามัคคีภายในองค์กร 

มีกิจกรรมทำบุญถวายพระสิวลี และแจกโรงทานที่วัดเฮี้ย จังหวัดน่าน

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Scroll to Top