fbpx
มอบเจลแอลกอฮอล์

มอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับเทศบาลพิษณุโลก

มอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับเทศบาลพิษณุโลก

บิวตี้ คอสเมส จำกัด โรงงานผลิตครีม เครื่องสำอาง อาหารเสริม
วันที่ 7 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา
นำโดยผู้บริหาร คุณพณิชย์ ศักดิ์ศรีพาณิชย์ ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ 🙏🏻🙏🏻
ให้กับเทศบาลพิษณุโลก โดยมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ในการส่วนรวม

สนใจติดต่อโรงงานผลิตครีม,เครื่องสำอางอาหารเสริมมีบริกการรับผลิตครีมการันตีด้วยมาตรฐานโรงงานผลิตครีม

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Scroll to Top