fbpx
โรงงานผลิตครีมควรมีมาตรฐานแบบไหน

มาตรฐานโรงงานผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริม มีอะไรบ้าง?

ผู้ประกอบธุรกิจเครื่องสำอางและอาหารเสริมรายใหม่คงเลือก โรงงานผลิตครีม เครื่องสำอาง อาหารเสริม แทนการลงทุนสร้างโรงงานเองนั้นเป็นเพราะว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่าและใช้เม็ดเงินลงทุนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการต้องมาซื้อเครื่องจักรมาผลิตเองแต่ทว่ากลับมีข้อเสียที่ผู้ประกอบการต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากหากเลือกโรงงานผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริมที่ไม่ได้มาตรฐานเหมือนกับการฆ่าแบรนด์ของตัวเองทางอ้อมได้เลย 

เเนะนำ

โรงงานผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริมต้องมีมาตรฐานอะไรบ้างมาทำความรู้จัก

หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิต ตามกระทรวงสาธารณสุข (GMP)

gmp

หลักเกณฑ์หนึ่งที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานโรงงานผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริมคือมาตรฐานGMP(Good Manufacturing Practice)เป็นมาตรฐานตรวจวัดขั้นตอนการผลิตของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหลักเกณฑ์วัดสถานที่ผลิตภัณฑ์ต้องมีความสะอาดถูกสุขภาพอนามัยการผลิตถูกต้องปราศจากการปนเปื้อนในสายการผลิตตลอดถึงควบคุมบุคลลากรในการผลิตให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานกล่าวโดยรวมคือการดูแลการผลิตครอบคลุมทั่วโรงงานซึ่งโรงงงานผลิตเครื่องสำอางจำเป็นต้องมีGMPเป็นไปตามข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุขที่มีหน้าที่ตรวจสอบโดยบริษัทเอกชนจะไม่มีสิทธิ์เข้าดำเนินการตรวจสอบใดๆทั้งสิ้น 

มาตรฐานไอเอสโอ ISO มาตรฐานคุณภาพระดับโลก 

iso

ISO (International Standards Organization)หรือมาตรฐานไอเอสโอเป็นมาตรฐานสากลหากโรงงานผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริมใดมีISOแสดงว่าเครื่องสำอางและอาหารเสริมนั้นมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลซึ่งตัวเลขต่อท้ายISOมีความหมายแตกต่างกันแต่ISOที่มีความสำคัญกับอุตสาหกรรม เครื่องสำอางและอาหารเสริมคือ ISO 9001 และ ISO 22716 

ISO 9001 คือการรับรองคุณภาพด้านการจัดการขององค์กรโดยจำแนกมาตรฐานดังนี้

  1. สินค้าและบริการมีมาตรฐาน 
  2. ลูกค้าเป็นบุคคลสำคัญ
  3. บริการรวดเร็วตรวจสอบได้ โดยการสื่อสารมีประสิทธิภาพ มีแผนปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พนักงานมีความรู้ความสามารถ 
  4. ทุกกระบวนการมีผู้ตรวจสอบดูแลทุกขั้นตอน 
  5. มีการวิเคราะห์และประเมินผล ทำให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพ

ISO 22716:2007เป็นระเบียบใหม่ของสหภาพยุโรปเพื่อกำหนดให้เครื่องสำอางและอาหารเสริมที่จำหน่ายในสหภาพยุโรปต้องมีระบบการจัดการที่ถูกสุขลักษณะหรือเปรียบเทียบมาตรฐาน GMP ระดับประเทศระดับเอเชียโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรฐานดังนี้ 

  1. การจัดการระบบเอกสารอย่างมีระบบระเบียบ
  2. มีการควบคุมการผลิต
  3. ควบคุมการจัดเก็บ
  4. การขนส่งผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางและอาหารเสริม
  5. มีการจัดการปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวกับคุณภาพของ เครื่องสำอางและอาหารเสริม

ให้ข้อมูล

แม้ว่าการเลือกโรงงานรับผลิตครีมสร้างแบรนด์ครีมเครื่องสำอางและอาหารเสริมมีข้อดีสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่แต่ทว่าหากเลือกโรงงานผิดที่ไร้คุณภาพย่อมมีความเสี่ยงไม่น้อยทำให้สินค้าของเราด้อยประสิทธิภาพลูกค้าต้องเดือดร้อนเพราะพิษเครื่องสำอางหรืออาหารเสริมไม่มีคุณภาพทางที่ดีคือการตรวจสอบโรรงงานให้ดีเสียก่อนเป็นขั้นตอนแรกที่ผู้ประกอบการห้ามมองข้ามเด็ดขาดมิเช่นนั้นคุณอาจต้องถูกฟ้องร้องเพราะเครื่องสำอางหรืออาหารเสริมทำพิษ ให้ผู้บริโภคต้องเสียโทรมหรือเสียสุขภาพโดยที่ไม่ใช่ฝีมือของเราก็ได้

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Scroll to Top