fbpx

แบบฟอร์มกรอกข้อมูล เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์กับเรา

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์สูตรมาตรฐานของบริษัท โดยสั่งซื้อขนาดทดลองจากพัฒนางานขาย

(กรณีลูกค้าต้องการให้คิดค้นสูตรใหม่ สามารถแจ้งรายละเอียดที่ท่านต้องการกับฝ่ายขาย เช่น คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ดีไซน์ ปริมาณที่ต้องการและงบประมาณในการสั่งผลิต)

 • เมื่อลูกค้าทดลองและต้องการสั่งผลิตสินค้า ลูกค้าต้องกำหนดจำนวนที่สั่งซื้อหรือยอดสั่งผลิตขั้นต่ำเจ้าหน้าที่ส่งใบเสนอราคา
 • ลูกค้าชำระเงินส่วนแรกเพื่อมัดจำ (มัด 70%)
 • ขั้นตอนการออกแบบโลโก้และฉลากให้ลูกค้า (ใช้เวลา 1-2 วัน) 
 • ลูกค้ายืนยันการออกแบบโลโก้ 
 • ขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง ครีม (ใช้เวลา 3-5 วัน) 
 • ขึ้นทะเบียนอาหารเสริม (ใช้เวลา 7-14 วัน) 
 • ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 1  (ใช้เวลา 5-7 วัน) 
 • ขึ้นทะเบียนตำรับยา 6 เดือน – 1 ปี
 • ขั้นตอนการผลิต 3-7 วัน (ขึ้นอยู่กับจำนวน)
 • ฝ่ายขนส่งจัดส่งสินค้าภายใน 1 วัน หลังจากชำระ 30%เรียบร้อย

อัตราค่าบริการ

เครื่องสำอาง

ค่าบริการด้านการพัฒนาสูตรสำหรับเครื่องสำอาง ครีม

  • ขั้นต่ำในการผลิต 500 กล่อง/ชิ้น
  • ค่าจดแจ้ง อย. 2500 บาท ต่อ 1 ผลิตภัณฑ์
  • หากต้องการพัฒ นาสูตรเฉพาะของตัวเอง 5,000 บาท แก้ไขได้ 3-5 คร้ัง
  • ตัวเทสให้ฟรี 2 ชิ้น (มากกว่านั้นมีราคาพิเศษตัวเทสให้)

อาหารเสริม

ค่าบริการด้านการพัฒนาสูตรสำหรับอาหารเสริม

 • ขั้นต่ำในการผลิต 500 กล่อง/ชิ้น
 • ค่าจดแจ้ง อย. 25,000 บาท ต่อ 1 ผลิตภัณฑ์
 • หากต้องการพัฒ นาสูตรเฉพาะของตัวเอง 5,000 บาท แก้ไขได้ 3-5 คร้ัง
 • ตัวเทสให้ฟรี 5 ชิ้น (มากกว่านั้นมีราคาพิเศษตัวเทสให้)

วัตถุอันตราย ชนิดที่ 1

ค่าบริการด้านการพัฒนาสูตรสำหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1

 • ขั้นต่ำในการผลิต 500 กล่อง/ชิ้น
 • ค่าจดแจ้ง อย. 15,000 บาท ต่อ 1 ผลิตภัณฑ์
 • หากต้องการพัฒ นาสูตรเฉพาะของตัวเอง 5,000 บาท แก้ไขได้ 3-5 คร้ัง
 • ตัวเทสให้ฟรี 2 ชิ้น (มากกว่านั้นมีราคาพิเศษตัวเทสให้)

ยาแผนโบราณหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ค่าบริการด้านการพัฒนาสูตรสำหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1

 • ขั้นต่ำในการผลิต 1,000 กล่อง/กระปุก
 • ค่าจดแจ้ง อย. 65,000 บาท ต่อ 1 ผลิตภัณฑ์
 • ตัวเทสให้ฟรี 2 ชิ้น (มากกว่านั้นมีราคาพิเศษตัวเทสให้)

ค่าบริการต่างๆเพิ่มเติม

► ค่าจดสัญลักษณ์ Barcode ผลิตภัณฑ์ละ 2,500 บาท
► ค่าออกหนังสือรับรองการจา หน่ายกรณีส่งออก ฉบับละ 2,500 บาท
► ค่าจ้างบรรจุ-อัดแผงข้ึนอยู่กับจำ นวนที่ตกลง

เรายินดีให้คำปรึกษาทุกท่าน เพียงแค่ท่านกรอกแบบฟอร์ม
จะมีเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่าน ภายใน 1 ชั่วโมงค่ะ

มั่นใจในกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย

Scroll to Top