บริษัท บิวตี้ คอสเมต จำกัด เริ่มก่อตั้งสร้างความเชื่อถือในการกระบวนการผลิตโดย นายพณิชย์ ศักดิ์ศรีพาณิชย์
บริษัทฯ เริ่มต้นจากห้องแลปในมหาวิทยาลัยนเรศวร ในปี 2558 จากออเดอร์ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพราะเรามีทีมวิจัยและพัฒนาที่เก่ง

และพร้อมรับมือกับทุกผลิตภัณฑ์ของลูกค้า จึงทำให้เราก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทอย่างเต็มรูป ในปี 2559

ปีแห่งการเดินหน้าสู่มาตรฐานการทำงานภายใต้มาตรฐานสากล เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่พร้อมส่งออก

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัท บิวตี้ คอสเมต จำกัด มุ่งมั่นในการสร้างพัทธมิตรร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาด้านสารสกัดและการค้นคว้าเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับนักลงทุน
บริษัทฯ ยังเพิ่มช่องทางการค้าปลีกและเพื่อการจัดจำหน่ายให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

บริษัทฯ ยึดมั่นเรื่องความโปร่งใส ซื่อตรง ร่วมถึงการเก็บความลับของลูกค้าอย่างสำคัญสูงสุด

 

นโยบายคุณภาพ
มุ่งเน้นคุณภาพและบริการด้วยทีมงานมืออาชีพ ภายใต้มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า

 

บริษัท บิวตี้ คอสเมต จำกัด คือ ที่ปรึกษาการสร้างแบรนด์ ที่ให้บริการแบบ ONE STOP SERVICE อาทิเช่น
การพัฒนาสูตรสินค้า การจดแจ้ง อย. การจัดทำรายงานผลการวิจัยเพื่อให้ลูกค้านำไปใช้อ้างอิง การผลิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์ อบรมการตลาด การจัดการส่งออก เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท บิวตี้ คอสเมต จำกัด เป็นผลิตภัณฑ์ที่วิจัยและพัฒนาภายใต้ระบบฮาลาล เพื่อปกป้องจากสิ่งปนเปื้อน(นายิส)

และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า นักลงทุน ตลอดจนผู้ให้ความสนใจ
บริษัทฯ มีเจตนาอย่างแรงกล้า เพื่อให้ลูกค้า นักลงทุน ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน และพร้อมสำหรับการส่งออก

ถ้านึกถึงที่ปรึกษาในการสร้างแบรนด์ นึกถึง บริษัท บิวตี้ คอสเมต จำกัด โทร. 062-392-4564