โรงงานสีขาว
บริษัท บิวตี้ คอสเมต จำกัด เข้าร่วมมาตราฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ "โรงงานสีขาวปลอดยาเสพติดในสถานที่ผลิตและประกอบการ" โดยในวันที่ 14 มกราคม มีเจ้าหน้าที่จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก เข้าบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ นำทีมให้ความร่วมมือโดย ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, และพนักงานทุกท่าน #โรงงานสีขาวปลอดยาเสพติดในสถานที่ผลิตและประกอบการ #BeautyCosmet
TAG :
บทความเกี่ยวข้อง

งานบุญ

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. #BeautyCosmet นำโดยคุณวิชุดา ศิริธนะ คุณพณิชย์ ศักดิ์ศรีพาณิชย์ สองผู้บริหารฯ และพนักงานได้จัดงานบุญถวายภัตตาหาร แก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูปจากวัดเสาหิน ณ อาคารบีซี (สำนักงานใหญ่) บริษัท บิวตี้ คอสเมต จำกัด เพื่อความเป็นสิริมงคล ความสุขความเจริญแก่จิตใจ เป็นมิ่งขวัญให้กับบุคลากรทุกฝ่าย ในการทำงานเพื่อสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีคุณภาพ ถูกต้องและเห็นผลจริงให้กับแบรนด์ต่างๆ ให้กับลูกค้าของเราทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป #BeautyCosmet

BC Charity ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 น. - 14.30 น. #BeautyCosmet โดยคุณวิชุดา ศิริธนะ คุณพณิชย์ ศักดิ์ศรีพาณิชย์ 2 ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกับคุณจุฑาทิพย์ หรูจิตวิวัฒน์ ได้ร่วมกันบริจาคของใช้ประจำวัน อาหารและไอศกรีม ณ สถานสงเคราะห์วังทอง เรือนจำกลางพิษณุโลก และทัณฑสถานพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ และแบ่งปันน้ำใจให้กับเพื่อนมนุษย์ #BeautyCosmet ขอขอบพระคุณ ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมมือในโครงการนี้ และทำให้โครงการนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี #ร่วมอนุโมทนาสาธุร่วมกันนะคะ #อิ่มบุญ #อิ่มใจ