กิจกรรมสานสัมพันธ์ BC ที่จังหวัดเพชรบูรณ์

BC CHARITY กิจกรรมสันทนาการภายในองค์กร และพัฒนาบุคลากรกระทำควบคู่ไปกับการแทรกสาระเพื่อให้เหมาะสมกับบุคลากรวัฒนธรรมองค์กรโดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัยทักษะและศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานหรือการสร้างผลงาน เชิงสัญลักษ์ ซึ่งจะแทรกเข้าไปในกิจกรรมด้วย