fbpx

มาตรฐานโรงงานผลิตครีม มีอะไรบ้าง ?

ผู้ประกอบธุรกิจ เครื่องสำอาง รายใหม่ คงเลือกโรงงานผลิตครีม แทนการลงทุนสร้างโรงงานเอง นั้นเป็นเพราะว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่าและใช้เม็ดเงินลงทุนน้อยกว่า เมื่อเทียบกับการต้องมาซื้อเครื่องจักรมาผลิตเอง แต่ทว่ากลับมีข้อเสียที่ผู้ประกอบการต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก หากเลือก โรงงานผลิตเครื่องสำอาง ที่ไม่ได้มาตรฐาน เหมือนกับการฆ่าแบรนด์ของตัวเองทางอ้อมได้เลย 

มาตรฐานโรงงานผลิตครีม ต้องมีอะไรบ้างมาทำความรู้จักกัน

หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิต ตามกระทรวงสาธารณสุข (GMP)

หลักเกณฑ์หนึ่งที่ใช้ชี้วัดมาตรฐาน โรงงานผลิตครีม เครื่องสำอาง อาหารเสริม  คือมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) เป็นมาตรฐานตรวจวัดขั้นตอนการผลิต ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์วัดสถานที่ผลิตภัณฑ์ต้องมีความสะอาด ถูกสุขภาพอนามัย การผลิตถูกต้อง ปราศจากการปนเปื้อนในสายการผลิต ตลอดถึงควบคุมบุคลลากรในการผลิตให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน กล่าวโดยรวมคือการดูแลการผลิตครอบคลุมทั่วโรงงาน ซึ่งโรงงงานผลิตเครื่องสำอางจำเป็นต้องมี GMP เป็นไปตามข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุขที่มีหน้าที่ตรวจสอบ โดยบริษัทเอกชนจะไม่มีสิทธิ์เข้าดำเนินการตรวจสอบใดๆทั้งสิ้น

มาตรฐานโรงงานผลิตครีม ISO

 

iso

มาตรฐานโรงงานผลิตครีม ISO มาตรฐานคุณภาพระดับโลก 

ISO (International Standards Organization) หรือมาตรฐานไอเอสโอ เป็นมาตรฐานสากล หาก โรงงานผลิตครีมใดมี ISO แสดงว่าเครื่องสำอาง นั้นมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งตัวเลขต่อท้าย ISO มีความหมายแตกต่างกัน แต่ ISO ที่มีความสำคัญกับอุตสาหกรรม เครื่องสำอาง คือ ISO 9001 และ ISO 22716 

ISO 9001 คือการรับรองคุณภาพด้านการจัดการขององค์กร โดยจำแนกมาตรฐานดังนี้

  1. สินค้าและบริการมีมาตรฐาน 
  2. ลูกค้าเป็นบุคคลสำคัญ
  3. บริการรวดเร็วตรวจสอบได้ โดยการสื่อสารมีประสิทธิภาพ มีแผนปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พนักงานมีความรู้ความสามารถ 
  4. ทุกกระบวนการมีผู้ตรวจสอบดูแลทุกขั้นตอน 
  5. มีการวิเคราะห์และประเมินผล ทำให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพ

ISO 22716:2007 เป็นระเบียบใหม่ของสหภาพยุโรป เพื่อกำหนดให้ เครื่องสำอาง ที่จำหน่ายในสหภาพยุโรปต้องมีระบบการจัดการที่ถูกสุขลักษณะ หรือเปรียบเทียบมาตรฐาน GMP ระดับประเทศ ระดับเอเชีย โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรฐานดังนี้ 

  1. การจัดการระบบเอกสารอย่างมีระบบระเบียบ
  2. มีการควบคุมการผลิต
  3. ควบคุมการจัดเก็บ
  4. การขนส่งผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง
  5. มีการจัดการปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวกับคุณภาพของ เครื่องสำอาง

แม้ว่าการเลือก โรงงานผลิตครีม มีข้อดีสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ แต่ทว่าหากเลือกโรงงานผิดที่ไร้คุณภาพย่อมมีความเสี่ยงไม่น้อย ทำให้สินค้าของเราด้อยประสิทธิภาพ ลูกค้าต้องเดือดร้อนเพราะพิษเครื่องสำอาง ไม่มีคุณภาพ ทางที่ดีคือการตรวจสอบโรรงงานให้ดีเสียก่อน เป็นขั้นตอนแรกที่ผู้ประกอบการห้ามมองข้ามเด็ดขาด มิเช่นนั้นคุณอาจต้องถูกฟ้องร้องเพราะ เครื่องสำอางทำพิษ ให้ผู้บริโภคต้องเสียโทรมหรือเสียสุขภาพโดยที่ไม่ใช่ฝีมือของเราก็ได้

มาตรฐานโรงงานผลิตครีม Beauty cosmet

Beauty Cosmet สามารถทำอะไรให้ท่านได้บ้าง

เราคือผู้ให้บริการปรึกษาเรื่องการสร้างแบรนด์แบบครบวงจร (One Stop Service) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาสูตรสินค้า, การจดแจ้งกับ อย., จัดทำรายงานด้านผลวิจัยสำหรับการนำไปใช้อ้างอิง, กระบวนการผลิต, ออกแบบบรรจุภัณฑ์, บริการอบรมด้านการตลาด, บริการจัดการด้านส่งออก ฯลฯ เรียกว่าเราคือธุรกิจ OEM ที่มีความครบวงจรมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ต้องการเริ่มต้นมีธุรกิจเป็นของตนเองเพียงแค่ติดต่อมาที่เราทุกสิ่งสามารถดำเนินการพร้อมให้คำปรึกษาได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนท่านเกิดความชำนาญแน่นอน

โรงงานผลิตครีม เครื่องสำอาง อาหารเสริม Beauty Cosmet ยังเป็นธุรกิจ OEM ที่กล้าการันตีมาตรฐาน และรับรองด้วยมาตรฐานโรงงานผลิตครีม ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกไม่ว่าจะเป็น ISO 9001 : 2015, GMP, HACCP, สำนักงานองค์การอาหารและยา (อย.) จึงรับรองการดำเนินการในทุก ๆ ด้านว่าปลอดภัย ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี ใช้งานได้จริง ขายได้ระยะยาวทั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อขอรายละเอียด หรือข้อมูลต่างๆ

contact
Scroll to Top