fbpx

มาตรฐานของ โรงงานผลิตเครื่องสำอาง และอาหารเสริมที่ควรมีอย่างเหมาะสม

มาตรฐานของ โรงงานผลิตเครื่องสำอาง และอาหารเสริมที่ควรมีอย่างเหมาะสม

เครื่องสำอางและอาหารเสริม สินค้ายอดนิยมสำหรับคนรักความสวยความงาม และสุขภาพ สินค้าที่มีให้เลือกซื้อหลายช่องทางทั้งในห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และช่องทางออนไลน์ แต่จะมั่นใจได้แค่ไหนว่า เครื่องสำอางและอาหารเสริม ที่เลือกซื้อมีคุณภาพจริง ใช้ดีจริงตามโฆษณา มีมาตรฐานถูกต้องเหมาะสมจริง ๆ หรือไม่ หลายคนเสี่ยงตามคำชวนเชื่อ สุดท้ายต้องผิดหวังและรับพิษ เพราะไร้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด 

 อย. มาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางและอาหารเสริม เป็นสินค้าสำหรับผิวหน้า ผิวกาย และร่างกาย ถือเป็นสินค้าที่มีความละเอียดอ่อน ต้องมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากที่สุด หลายคนเลือกดูฉลาก อย. “สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา” (Food and Drug Administration) ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมาตรฐานว่าส่วนผสมที่มีอยู่ในอาหาร ยา เวชภัณฑ์ และ เครื่องสำอาง มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค จึงกล้าที่จะซื้อและนำมาใช้ ซึ่งก็เป็นทางเลือกหนึ่งให้ผู้บริโภคมั่นใจสินค้าด้วย

GMP สัญลักษณ์มาตรฐานของ โรงงานรับผลิตครีม และผลิตอาหารเสริม

นอกจากสัญลักษณ์ อย. ที่คุ้มครองผู้บริโภคแล้ว สัญลักษณ์ GMP ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เพราะเป็นเครื่องหมายยืนยันว่า โรงงานผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริม ผ่านมาตรฐานระบบการผลิตที่มีคุณภาพตามระดับสากล ของกระทรวงสาธารณสุข

มาตรฐาน GMP (Good Menufacturing Practice) หรือความหมายว่า “มาตรฐานการผลิตที่ดี” เป็นกฎเกณฑ์ที่นำมาควบคุมระบบการผลิตยา อาหาร และ เครื่องสำอาง เพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กฎหมายระบุไว้ เพื่อให้การผลิตมีความปลอดภัย ปราศจากความเสี่ยงที่ทำให้เป็นพิษ เป็นอันตราย ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

ซึ่งส่วนใหญ่ โรงงานผลิตเครื่องสำอาง และอาหารเสริม มักจะใช้สัญลักษณ์เฉพาะว่า GMP Cosmetics โดยต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น มิให้บริษัทเอกชนเข้ามาตรวจสอบได้เหมือนอุตสาหกรรมอาหาร แน่นอนว่าต้องเข้มงวดมากพอ โดยการตรวจรับรองแต่ละครั้งจะได้รับใบอนุญาต 1-3 ปี ขึ้นกับคะแนนที่ โรงงานผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริม แต่ละที่จะได้รับ  

หากลงในรายละเอียดปลีกย่อยเกี่ยวกับระบบการตรวจสอบว่ายากแค่ไหน ซึ่งการประเมินแต่ละครั้งจะมีเกณฑ์มาตรฐาน 13 โมดูล แต่ละโมดูลมีหัวข้อย่อยอีก 5-10 ข้อบ้าง รวม ๆ กันแล้วประมาณ 100 กว่าข้อ ผลคะแนนมีตั้งแต่ระดับ 0-4 หากได้รับประเมินว่า Critical คือ ผลคะแนนศูนย์ หมายถึงสอบตก สอบไม่ผ่าน หรือได้รับประเมินว่า Major Defect คือผลประเมินบกพร่องรุนแรง ซึ่งแปลว่าสอบไม่ผ่านเช่นกัน 

หากได้รับคะแนนดังกล่าวในเกณฑ์ตรวจสอบข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่สามารถรับใบรับรองมาตรฐาน GMP ซึ่งต้องปรับปรุงโรงงานใหม่จนกว่าเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งจะสอบผ่านได้ ก็จะได้รับมาตรฐาน GMP Certification 

GMP โรงงานผลิตเครื่องครีม เครื่องสำอาง อาหารเสริม เป็นอย่างไร

GMP เป็นหลักการที่ครอบคลุมการผลิตทั้งหมดตั้งแต่สถานที่ประกอบการ โครงสร้างอาคาร กระบวนการผลิต จนถึงการจัดเก็บ การรักษาผลิตภัณฑ์ การขนส่ง และติดตามคุณภาพผลิตภัณฑ์ ที่ใส่ใจเรื่องสุขอนามัย ความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มจนถึงมือผู้บริโภค ซึ่ง GMP คือภาพรวมทั้งหมดของการผลิตที่มีความปลอดภัยอย่างสูงสุด

ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางและอาหารเสริม ที่วางจำหน่ายหลายแบรนด์แม้ว่าจะมีสัญลักษณ์ อย. แล้วก็ตาม แต่ถึงอย่างไรการได้รับมาตรฐานจาก GMP ก็มีความสำคัญมากเช่นกัน เพื่อให้รับรองได้ว่า เครื่องสำอาง และอาหารเสริมที่ผู้บริโภคจะใช้หรือบริโภคได้นั้นต้องมีมาตรฐานการผลิตที่ปลอดภัยด้วย โรงงานผลิตครีม เครื่องสำอาง อาหารเสริม นั้นการได้รับตราประทับบนแบรนด์สินค้าว่าผ่านมาตรฐานระบบ GMP จะยิ่งเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และทำให้แบรนด์เป็นผลิตภัณฑ์อันดับต้น ๆ ที่ลูกค้ากล่าวถึงมากที่สุด 

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Scroll to Top