fbpx

บริษัทบิวตี้ คอสเมต จำกัด ได้ดำเนินการฉีดวัคซีน COVID – 19

บริษัทตี้ คอสเมต จำกัดขอเรียนให้ลูกค้าทราบว่าบริษัทบิวตี้ คอสเมต จำกัด ได้ดำเนินการฉีดวัคซีน COVID – 19 ให้กับพนักงานครบเเล้ว 100%

การดำเนินการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบริษัทบิวตี้ คอสเมตที่มีความมุ่งมั่นในการให้ความสำคัญสูงสุดต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและสังคมส่วนรวมด้วย

อย่างไรก็ดี ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันอยู่ในระดับสูง บริษัทยังคงสนับสนุนให้พนักงานป้องกัน เเละรักษาความปลอดภัย

เพื่อช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สังคมที่มีความปลอดภัยผ่านการฉีดวัคซีนเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนและชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยสามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติเป็นจริงได้โดยเร็วที่สุด”

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Scroll to Top