fbpx
ผลิตครีม อาหารเสริม

จรรยาบรรณที่สำคัญของผู้คิดค้นวิจัย-พัฒนา ผลิตครีมและอาหารเสริม ออกวางจำหน่ายในท้องตลาด

ผู้คิดค้น

ผลิตครีมและผลิตอาหารเสริมเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้แบรนด์ประสบความสำเร็จผู้ประกอบการรายใหม่หลายคนจึงไว้วางใจให้กับโรงงานผลิตเครื่องสำอางทำหน้าที่ผลิตครีมหรืออาหารเสริม ได้อย่างอิสระเพราะคิดว่ามีผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตครีมและอาหารเสริมอยู่แล้วหน้าที่และการตรวจพิสูจน์สินค้าทั้งหมดจึงมอบหมายไปพร้อมกับก้อนเงินที่ลงทุนไปแต่สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ก็ขึ้นอยู่กับแบรนด์ที่ลูกค้าจะตัดสินใจว่าเป็นจรรยาบรรณของเจ้าของธุรกิจไปแล้ว

โรงงานผลิตครีม 1

ดังนั้น โรงงานผลิตครีม เครื่องสำอาง อาหารเสริม จึงต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพสูงเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและรักษาชื่อเสียงของแบรนด์เจ้าของสินค้าผู้ว่าจ้างการผลิต

จรรยาบรรณที่ควรมีต้องคำนึงไว้

 • เครื่องสำอาง/สกินแคร์ คือ ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งใบหน้า ร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อการทำความสะอาด หรือเสริมแต่งให้เกิดความงามมีเอกลักษณ์ บุคคลที่ใช้เกิดความพึงพอใจที่สุด โดยต้องมีความปลอดภัยไม่สร้างความเดือดร้อนที่ส่งผลกระทบต่อรูปลักษณ์ภายนอก หรือไม่ทำให้รูปลักษณ์เสียโทรมเพราะพิษเครื่องสำอาง
 • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานนอกเหนือจากการรับประทานอาหารตามปกติ โดยจะมีส่วนประกอบของสารอาหาร และอาจมีส่วนประกอบอื่นๆเช่น เอนไซม์ต่างๆ และใยอาหารเป็นต้น จะต้องถูกสุขอนามัยและไม่โฆษณาเกินจริง รวมถึงไม่มีสารเคมีตกค้างในร่างกายที่ก่อให้เกิดอันตรายอีกด้วย
 • โรงงานผลิตครีมและอาหารเสริม ต้องมีมาตรฐานตามระบบสากล เช่น มีมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐานระบบคุณภาพ (ISO) มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ตามกระทรวงสาธารณสุข (GMP) เป็นต้น
 • ฉลากบนสินค้าต้องมีวันที่ผลิตและวันหมดอายุไว้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันผู้บริโภคนำมาใช้มิให้เกิดอันตรายต่อผิวหนัง
 • ต้องเปิดเผยส่วนประกอบบนผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภคทราบว่ามีส่วนผสมใดที่ตนแพ้หรือไม่สามารถใช้ได้และนำตั้งชื่อหรือออกแบบบรรจุภัณฑ์ครีมซ้ำกับผู้ใด 
 • ผู้คิดค้นวิจัย-พัฒนาต้องไม่ใช้ทรัพยากรในประเทศจนทำให้เกิดความเสียหายต่อสังคม
 • โรงงานผลิตครีมและอาหารเสริม ต้องรับผิดชอบขยะน้ำเน่าควันไฟที่เป็นผลจากกระบวนการผลิตโดยต้องไม่สร้างมลพิษให้กับอากาศดินน้ำเพื่อให้ชุมชนบริเวณรอบข้างไม่เดือนร้อนจากมลพิษโรงงาน
 • ผู้คิดค้นวิจัย-พัฒนา ผลิตครีมและอาหารเสริม ร่วมกับเจ้าของแบรนด์ต้องรักษาข้อมูลเป็นความลับห้ามเปิดเผยให้กับธุรกิจแบรนด์อื่นๆที่เป็นการเปิดเผยข้อมูลให้กับคู่แข่งจะถือว่าเป็นการประพฤติผิดกฎหมาย 
 • โรงงานผลิตครีมและอาหารเสริม ต้องไม่มีข้อผูกมัดหรือสร้างเงื่อนไขใดๆกับลูกค้าแบรนด์ ทำให้ลูกค้าตกอยู่ในสถานะต้องยินยอมเพราะถูกบังคับ
 • โรงงานผลิตและผู้คิดค้นวิจัย-พัฒนา ต้องปฏิบัติต่อลูกค้าเจ้าของแบรนด์ด้วยความซื่อสัตย์ไม่โกหกปลดเท็จจนทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจ
 • โรงงานผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริมต้องให้ข้อมูลตามจริงห้ามให้ข้อมูลเท็จหรือหลอกลวงด้วยการใช้โฆษณาชวนเชื่อเป็นต้น

ฐานข้อมูลในการทำวิจัย

โรงงานผลิตครีม 2

ผู้ประกอบกายรายใหม่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆและหลายคนมั่นใจในการผลิตของโรงงานหากโรงงานผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริมหรือแม้แต่โรงงานใดๆที่ไร้จรรยาบรรณต่อลูกค้าย่อมส่งผลต่อธุรกิจได้ในระยะยาวแน่นอนว่าต้องเสียหายทั้งผลกำไรชื่อเสียงและเกียรติยศการรักษามาตรฐานและมีจรรยาบรรณจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพึงปฏิบัติอย่างถูกต้องที่สุด

สามารถศึกษาได้จากวิดีโอนี้

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Scroll to Top