fbpx
มาตรฐานโรงงานผลิตครีม

มาตรฐานโรงงานผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริม มีอะไรบ้าง ?

มาตรฐานโรงงานผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริมมีอะไรบ้าง ?

คุณภาพ

ผู้ประกอบธุรกิจเครื่องสำอางและอาหารเสริมรายใหม่คงเลือกโรงงานผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริมแทนการลงทุนสร้างโรงงานเองนั้นเป็นเพราะว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่าและใช้เม็ดเงินลงทุนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการต้องมาซื้อเครื่องจักรมาผลิตเองแต่ทว่ากลับมีข้อเสียที่ผู้ประกอบการต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากหากเลือกโรงงานผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริมที่ไม่ได้มาตรฐานเหมือนกับการฆ่าแบรนด์ของตัวเองทางอ้อมได้เลยโรงงานผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริมต้องมีมาตรฐานอะไรบ้างมาทำความรู้จักกัน

หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตตามกระทรวงสาธารณสุข (GMP)

gmp

หลักเกณฑ์หนึ่งที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานโรงงานผลิตครีม เครื่องสำอาง อาหารเสริมและอาหารเสริมคือมาตรฐานGMP(Good Manufacturing Practice) เป็นมาตรฐานตรวจวัดขั้นตอนการผลิตของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหลักเกณฑ์วัดสถานที่ผลิตภัณฑ์ต้องมีความสะอาดถูกสุขภาพอนามัยการผลิตถูกต้องปราศจากการปนเปื้อนในสายการผลิตตลอดถึงควบคุมบุคลลากรในการผลิตให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานกล่าวโดยรวมคือการดูแลการผลิตครอบคลุมทั่วโรงงานซึ่งโรงงงานผลิตเครื่องสำอางจำเป็นต้องมีGMPเป็นไปตามข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุขที่มีหน้าที่ตรวจสอบโดยบริษัทเอกชนจะไม่มีสิทธิ์เข้าดำเนินการตรวจสอบใดๆทั้งสิ้น

มาตรฐานไอเอสโอ ISO มาตรฐานคุณภาพระดับโลก 

iso

ISO (International Standards Organization) หรือมาตรฐานไอเอสโอเป็นมาตรฐานสากลหากโรงงานผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริมใดมี ISO แสดงว่าเครื่องสำอางและอาหารเสริมนั้นมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งตัวเลขต่อท้าย ISO มีความหมายแตกต่างกันแต่ ISO ที่มีความสำคัญกับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและอาหารเสริมคือ ISO 9001 และ ISO 22716 

ISO 9001 คือการรับรองคุณภาพด้านการจัดการขององค์กรโดยจำแนกมาตรฐานดังนี้

  1. สินค้าและบริการมีมาตรฐาน 
  2. ลูกค้าเป็นบุคคลสำคัญ
  3. บริการรวดเร็วตรวจสอบได้ โดยการสื่อสารมีประสิทธิภาพ มีแผนปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พนักงานมีความรู้ความสามารถ 
  4. ทุกกระบวนการมีผู้ตรวจสอบดูแลทุกขั้นตอน 
  5. มีการวิเคราะห์และประเมินผล ทำให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพ

ISO 22716:2007 เป็นระเบียบใหม่ของสหภาพยุโรปเพื่อกำหนดให้เครื่องสำอางและอาหารเสริมที่จำหน่ายในสหภาพยุโรปต้องมีระบบการจัดการที่ถูกสุขลักษณะหรือเปรียบเทียบมาตรฐาน GMP ระดับประเทศระดับเอเชียโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรฐานดังนี้ 

  1. การจัดการระบบเอกสารอย่างมีระบบระเบียบ
  2. มีการควบคุมการผลิต
  3. ควบคุมการจัดเก็บ
  4. การขนส่งผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางและอาหารเสริม
  5. มีการจัดการปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวกับคุณภาพของ เครื่องสำอางและอาหารเสริม

แม้ว่าการเลือกโรงงานรับผลิตครีม สร้างแบรนด์ครีม เครื่องสำอางและอาหารเสริมมีข้อดีสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่แต่ทว่าหากเลือกโรงงานผิดที่ไร้คุณภาพย่อมมีความเสี่ยงไม่น้อยทำให้สินค้าของเราด้อยประสิทธิภาพลูกค้าต้องเดือดร้อนเพราะพิษเครื่องสำอางหรืออาหารเสริมไม่มีคุณภาพทางที่ดีคือการตรวจสอบโรรงงานให้ดีเสียก่อนเป็นขั้นตอนแรกที่ผู้ประกอบการห้ามมองข้ามเด็ดขาดมิเช่นนั้นคุณอาจต้องถูกฟ้องร้องเพราะ เครื่องสำอางหรืออาหารเสริม ทำพิษ ให้ผู้บริโภคต้องเสียโทรมหรือเสียสุขภาพโดยที่ไม่ใช่ฝีมือของเราก็ได้

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Scroll to Top